Автопортрет 1982 / Панрома Казани 2005 / Пока на пъедестале 2002